total body adjustment

Total Body Adjustment

"a powerful set of diagnostic and therapeutic approaches "

Osteopathy
 
 

Emotional Freedom Techniques

 

"The past is history, the future is a mystery, and this moment is a gift...that is why this moment is called the 'present'."

Deepak Chopra

 

Wat is EFT?

Een unieke versie van acupunctuur waarbij gebruik wordt gemaakt van de vingertoppen (i.p.v. naalden) om bepaalde meridiaanpunten te stimuleren. Aanvankelijk werd EFT (emotional freedom techniques) ontworpen om het psychotherapeutisch proces te verminderen van maanden en jaren tot dagen of weken. Naast de verbazingwekkende resultaten op psycho-emotioneel gebied zag men tevens opmerkelijke beterschap in het fysieke domein. Fysieke symptomen van uiteenlopende aard (migraine, hypertensie, auto-immuunziektes…) vervaagden en bleven uiteindelijk achterwege. Meer details kunt u vinden op de officiële homepage :www.emofree.com.

Gary Craig, founder of EFT

EFT is met succes toegepast in duizenden klinische gevallen. Vaak wordt dit succes snel geboekt. Conventionele psychotherapie vergt dikwijls maanden zoniet jaren vooraleer er sprake is van enig (matig) resultaat. EFT is echter gekend om zijn ‘1-minute wonders’ die letterlijk ‘jaw-dropping’ zijn (de mond valt open van verbazing). Vanzelfsprekend worden niet alle problemen zomaar in een oogwenk opgelost. Toch kan de beginnende EFT-er d.m.v. toepassing van de basisprocedure al opmerkelijke resultaten neerzetten. Deze basis kan geleerd worden door gratis de handleiding te downloaden op Gary Craigs’ site : klik hier. Tevens loont het de moeite om eens te grasduinen in de zeer matig geprijsde DVD-theek. Deze DVD’s bevatten een schat aan info en laten u toe om zich ‘the art of delivery’ eigen te maken. Klik hier voor meer info.

 

 

top

Waarvoor te gebruiken?

Pijncontrole, verslavingen (chocolade, sigaretten, alcohol...), eetstoornissen, hulp bij vermageren, trauma, sexueel misbruik, angsten/ fobieën (claustrofobie, agorafobie, vliegangst, liftvrees, watervrees, spinnen, spreken voor een groep ...), verbeteren sportprestaties, nervositeit, depressie, hoge bloeddruk, overgevoeligheid geuren (bv. parfum, benzine)... en nog veel meer.

 

 

top

IS EFT veilig?

EFT is veilig en gemakkelijk in gebruik.

Kan toegepast worden bij kinderen en volwassenen van alle leeftijden.

EFT vergt geen gebruik van naalden.

Er is geen sprake van pijn.

Snel, effectief en vaak permanente resultaten.

Eenvoudige doch krachtige techniek

Deze techniek kan aangeleerd en aangewend worden om jezelf, familie en vrienden te helpen

Workshop oktober 2007 Londen met de Australische EFT Master en psycholoog Steve Wells

top

Energetische geneeskunde : zin of onzin?

Meeste mensen kunnen zich een voorstelling maken hoe ons lichaam er bij benadering aan de binnenkant uitziet. Velen onder ons hebben ooit wel eens een afbeelding van spieren, organen, het skelet, de bloedsomloop of zenuwbanen gezien. We weten ook dat deze ‘grovere’ structuren op microscopisch vlak te herleiden zijn tot cellen. Als we deze cellen nader onderzoeken, zien we diverse kleinere delen t.t.z. celwand, celplasma, celorganellen en celkern. Als we nog meer in detail kijken, zien we in de celkern het DNA, een moleculaire eiwitstreng. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Tot voor enkele decennia namen we dit aan als het kleinst mogelijke deeltje. Verder onderzoek leert ons echter dat zelfs een atoom opgebouwd is uit subatomaire deeltjes: relatief vaste materie, de nucleus die zwaardere subatomaire partikels bevat, neutronen en protonen en nog andere deeltjes waarvan het gewicht te verwaarlozen is en die als bijna ‘massaloos’ beschouwd worden. Fascinerend is nu dat deze deeltjes slechts 1% uitmaken van een atoom en 99% van de overige subatomaire ruimte opgevuld wordt met energie, beter gezegd krachtvelden van subatomaire partikels, dus niet de partikels zelf. Materie is dus zo goed als volledig opgebouwd uit energievullende ruimte. Schijnbaar vaste materie, staal, een rotsblok maar ook ons lichaam bevat dus meer lege ruimte dan massa. De reden dat we niet uit elkaar vallen, hebben we te danken aan de krachtvelden die continu tussen de verschillende deeltjes wordt gegenereerd.

Eén van de hoekstenen van de moderne fysica, Einsteins’ Relativiteitstheorie, stelt dat deze krachtvelden de essentie uitmaakt van alle materie in de natuur. Deze theorie benadrukt de dualiteit van alle materie. Energievelden en fysieke materie zijn beide manifestaties van hetzelfde. Volgens Einstein is het energieveld dominant en bevat het de ‘enige echte realiteit’. In ons dagelijks leven zijn we gewoon om door een ‘fysieke bril’ te kijken. Het lijkt ons dan ook niet gepast om te spreken over een ‘energieveld’ van  goud, een virus, auto of pakweg een energieveld nieren.

Vaak wordt een energetische benadering afgedaan als zweverig zeker als het geneeskunde betreft. Toch kunnen we vaststellen dat biologisch onderzoek zonder toepassing van de wetten van de fysica niet constructief noch wetenschappelijk is. Op het diepste onderzoekingsniveau kom je steeds terecht bij de fysica. Professor William A. Tiller van de Stanford Universiteit observeerde dat de conventionele geneeskunde zich richt op het meest oppervlakkige niveau. De eerste twee niveaus beschrijft hij als energetisch, in relatie tot ziekte en het cellulair geheugen. Het derde niveau is de oppervlakkige laag die de biochemische veranderingen toont als resultaat van verstoringen in de diepere lagen.

Geen enkele wetenschapper zal het belang van energievelden in de fysiologie van het lichaam ontkennen. Iedere cel is omgeven door een elektromagnetisch energieveld die bepalend is voor de celfunctie. De conventionele, westerse geneeskunde heeft lang het belang niet ingezien van deze energievelden, maar in de oosterse geneeskunde nemen ze een centrale plaats in. In China wordt energie aangeduid als ‘Chi’. Een normale stroom van Chi is onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Ziekte wordt veroorzaakt door een verstoorde stroom. Meer dan 5000 jaar terug hebben ze dit systeem bestudeerd en de energiebanen in kaart gebracht.

EFT werkt net als de traditionele Chinese geneeskunde op deze meridianen.

Hierdoor is het mogelijk om emotionele en fysieke vrijheid in uw leven te manifesteren. Het is de bedoeling om binnen het concept Total Body adjustment, via EFT, de verbinding tussen geest en lichaam te stimuleren en terug in balans te brengen. Op deze manier wordt ten volle het potentieel geactiveerd die zorgt voor onze verandering, onze genezing (heling) en ons succes. Kortom ‘ emotional freedom’, ‘ physical freedom’ en ‘performance freedom’.

Stelt u voor hoe het moet zijn om de touwtjes van uw gezondheid, succes en welzijn in handen te hebben en het leven te kunnen leiden die u wenst en dit in volledige harmonie!

Geest – Lichaam complex

Verandering is een essentieel onderdeel van het leven en zodoende onvermijdelijk. Genezen is een vorm van verandering: van een toestand van ziekte of ongemak naar een toestand van gezond-zijn en wel-zijn. Ons lichaam vertoont een perfect genezingssysteem. Uitgerust met dit zelfregulerende vermogen, bezit het lichaam oneindig veel mogelijkheden om onder talloze omstandigheden ideaal te reageren. Ons lichaam identificeert en elimineert dagelijks op efficiënte wijze toxines, bacteriën en zelfs kankercellen. Tevens is het mogelijk om gelijk welke medicatie (pijnstillers, antibiotica, antidepressiva enz.…) te produceren, terwijl de dosering steeds correct is aangepast, op tijd wordt toegediend en dit alles met minimale of geen enkele bijwerking.

Belangrijk is in te zien dat dit schitterende genezingssysteem enkel naar behoren kan functioneren indien ons lichaam en onze geest met elkaar in harmonie zijn. Negatieve emoties en limiterende geloofsovertuigingen/denkpatronen zijn de twee meest voorkomende factoren die ons weerhouden om te veranderen, te genezen of succes te hebben. Angst, woede, verdriet of een negatief zelfbeeld kunnen uitspraken ontlokken zoals “ik kan dit niet” of “ik verdien dit niet”. Aldus vormen er zich obstakels om ten volle te leven en onze doelen te bereiken.

Bovendien tonen heel wat medische studies aan dat negatieve emoties een significante rol spelen in het ontstaan van hartkwalen, chronische pijn, auto-immuunziektes en kanker. Daartegenover kunnen positieve gedachten en een optimistisch denkkader het genezingsproces ondersteunen en verbeteren.

De ontdekking van neurotransmitters levert wetenschappelijk bewijs voor het geest-lichaam complex. Neurotransmitters zijn kleine proteïnen, die vrijkomen bij bepaalde gedachten en gevoelens. De celfunctie van iedere cel in ons lichaam wordt door deze eiwitten gecontroleerd. Verdere studies wijzen op een directe link tussen de begin- en eindpunten van meridianen met de neurotransmitters. Voorbeelden zijn:

Maag- en miltmeridiaan:                histamine

Lever- en galmeridiaan:                 acetylcholine

Blaas- en niermeridiaan:                serotonine

Conceptievat en gouverneursvat:   dopamine

Hart- en dunne darmmeridiaan:     noradrenaline

Deze nieuwe inzichten en wetenschappelijke ontdekkingen liggen aan de grondslag voor de 2 belangrijkste stellingen van EFT nl.

 

“The cause of all negative emotions is a disruption in the body’s energy system”

“Our unresolved negative emotions are major contributors to most physical pains and diseases”

 

Emotional Freedom

My heart was drowning
In a billion tears
That never reached
My eyes

My futile attempts at happiness
Became nothing more
Than a familiar disguise

Memories of pain
Then and now
I wanted to be free
But didn't know how

Of glorious god who is all forgiving
Send me light
If I'm to go on living

By the grace of god
I was finally set free
When a beautiful earth angel
Introduced me to EFT

Miguel Gabriel Vazquez   (Vietnam veteran)

 

top

"You are a living magnet, what you attract into your life is in harmony with your dominant thoughts."

Unknown

 

"You can have anything you want if you will give up the belief that you can't have it. "

Unknown

 

mmmkkkkkkk

Total Body Adjustment

a powerful set of diagnostic and therapeutic approaches

Hans Brendonck - Legeweg 186 - 8020 Oostkamp

Tel : 050 - 84 22 12

hans.brendonck@telenet.be

Total Body Adjustment -Osteopathy -Applied Kinesiology - Emotional Freedom Techniques

About - Consultation - Articles - Home