total body adjustment

Total Body Adjustment

"a powerful set of diagnostic and therapeutic approaches "

Osteopathy
 
 

Overzicht bachremedies

 

Bach heeft zijn bloesems ingedeeld in verschillende hoofdgroepen:

1

Angst

 

2

Onzekerheid

 

3

Onvoldoende interesse in het nu

 

4

Eenzaamheid

 

5

Overgevoelig voor invloeden en ideeën

 

6

Moedeloosheid en wanhoop

 

7

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

 

 

 

De cijfers onder elke bloesem corresponderen met bovenstaande indeling

 

 

 

AGRIMONY

De patiënt tracht zijn innerlijke onrust te verbergen achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Wil koste wat kost de lieve vrede bewaren ,gaat confrontaties en ruzies uit de weg.

agrimonie

5

Geeft durf, confrontatie en vreugde.

 

ASPEN

Onverklaarbare vage angsten en voorgevoelens en de heimelijke vrees voor een of ander ongedefinieerd naderend onheil. Angst voor het ongrijpbare. Angst voor de eigen innerlijke wereld.

ratelpopulier

1

Geeft onbevreesdheid, moed en rust.

 

BEECH

Zucht tot bekritiseren, arrogantie, onverdraagzaamheid. Anderen worden veroordeeld, omdat ieder vermogen tot het zich inleven in andermans gevoelens ontbreekt. Zegt bijvoorbeeld er komt niets van hem terecht.

beuk

7

Geeft verdraagzaamheid en meevoelen. Haalt de scherpe kantjes eraf.

 

CENTAURY

Te bereidwillig ten opzichte van de wensen van anderen; de goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit en de patiënt kan niet nee zeggen. Wil ook dienstbaar zijn. Vraagt geen hulp voor zichzelf, kan en durft eigenlijk niet te ontvangen.

duizendguldenkruid

5

Geeft zelfverwerkelijking, zelfbewustzijn en zelfwaardering.

 

CERATO

Gebrek aan vertrouwen in de eigen intuïtie. Zij vragen voortdurend raad aan anderen en laten zich op een dwaalspoor brengen. Afhankelijk van bevestiging en goedkeuring van een ander. Door onzekerheid meewaaien met alle winden.

loodkruid

2

Geeft innerlijke zekerheid. Leert je bij jezelf te blijven.

 

CHERRY PLUM

Angst voor de innerlijke ontspanning, voor de mogelijkheid het verstand te verliezen, voor psychische kortsluitinghandelingen en voor onbeheerste driftaanvallen. Wanneer je de controle verliest kunnen er van allerlei dingen gebeuren die niet passen in het beeld van jou werkelijkheid. Je probeert alles in de hand te houden.

kerspruim

1

Geeft kalmte, rust, overgave en vertrouwen.

 

CHESTNUT BUD

Betrokkene maakt steeds dezelfde fouten, doordat hij zijn ervaringen niet echt verwerkt en er dus niet of nauwelijks lering uit trekt. Als bepaalde. situaties zich steeds herhalen.

knop v.d. paardekastanje

3

Geeft ervaring, inzicht en een moment van stilstaan.

 

CHICORY

Uitgesproken bezitterige geesteshouding, tot uiting komend in de neiging zich met alles en iedereen te bemoeien, anderen te bedillen en kritiek te leveren. Betrokkene verwacht van zijn omgeving onvoorwaardelijke sympathie en geeft zich over aan zelfmedelijden als hij zijn zin niet krijgt. Niemand heeft ooit eens begrip voor mij.

cichorei

7

Geeft onzelfzuchtige liefde.

 

CLEMATIS

Dagdromer; vertoeft in gedachten altijd elders; toont weinig belangstelling voor de gebeurtenissen in de eigen omgeving en het nu. Droomt zich een toekomst en vergeet zelf actief te zijn.

bosrank

3

Geeft scheppend idealisme. Helpt te aarden en maakt wakker.

 

CRAB APPLE

Betrokkene voelt zich innerlijk of uitwendig vies, onrein of geïnfecteerd. Hij staart zich blind op details. Creëert een angst voor allerlei vieze dingen (bacteriën, aanrakingen, insecten).

appel

6

Geeft ordening, uitzuivering. Stelt orde op zaken.

 

ELM

Het tijdelijke gevoel niet langer opgewassen te zijn tegen de eigen taken en verantwoordelijkheden. Tijdelijke uitputting. Vaak overdreven taakbewustzijn, wereldverbeteraar.

veld iep

6

Geeft zicht op verantwoordelijkheden, geloof en vertrouwen.

 

GENTIAN

Scepsis, pessimisme, twijfel, depressie van bekende oorsprong. Gemakkelijk ontmoedigd door de problemen waarmee je geconfronteerd wordt. Kijken naar problemen vanuit een beperkte visie.

gentiaan

2

Geeft geloof, optimisme, basisvertrouwen, bemoediging.

 

GORSE

Geen hoop meer, ten prooi aan vertwijfeling, het-heeft-toch-geen-zin-meer gevoel. Gelatenheid, berusting.

gaspeldoorn

2

Geeft hoop, geloof in wonderen, uitzicht.

 

HEATHER

Voortdurend bezig met zichzelf en heeft voortdurend 'publiek' nodig; de geesteshouding is die van het behoeftige kleine kind. Zoekt eigenlijk kontact met zichzelf door middel van anderen. Vraagt oprechte aandacht voor zijn mens zijn en zijn problematiek.

struikheide

4

Geeft invoelen, hulpvaardigheid. Helpt je jezelf te vinden.

 

HOLLY

Jalousie, wantrouwen, gevoelens van haat en afgunst op alle niveaus. Agressie en boosheid. Eigenlijk is dit een onvermogen om innerlijk met deze thema's om te gaan. De keerzijde ervan is liefde.

hulst

5

Geeft liefde, helpt je om de keerzijde van agressie te zien.

 

HONEYSUCKLE

Heimwee naar het verleden (nostalgie); spijt over gemiste kansen; leeft niet in het hier en nu. Vroeger toen .....

kamperfoelie

3

Geeft verbinding, verandering nu. De kracht van het nu in jezelf.

 

HORNBEAM

Vermoeidheid; mentale uitputting als tijdelijke of chronische toestand. Het gevoel dat het allemaal te veel is geworden. Maandagochtend gevoel. Je denkt dat het niet gaat lukken.

haagbeuk

2

Geeft innerlijke levendigheid, een zeker gevoel van kunnen.

 

IMPATIENS

Ongeduldig, snel geïrriteerd, razendsnelle reacties. Wil dat anderen alles doen op zijn manier. Geestelijke spanning. Staat onder spanning van de factor tijd.

reuzenbalsemien

4

Geeft zachtmoedigheid, geduld, tolerantie.

 

LARCH

Faalangst als gevolg van gebrek aan zelfvertrouwen; minderwaardigheidsgevoelens. Het gevoel niets te kunnen, niet goed genoeg te zijn. Uitingsvormen zijn of niets doen of overcompensatie.

lariks

6

Geeft zelfvertrouwen, ik kan. Leert je jezelf te waarderen.

 

MIMULUS

Specifieke, benoembare angsten; de angst die vooruitwijst naar narigheid. vreesachtigheid; angst voor de wereld, verlegen, zenuwachtig, teruggetrokken.

maskerbloem

1

Geeft dapperheid, vertrouwen en moed.

 

MUSTARD

Plotseling opkomende en weer wegtrekkende perioden van ernstige zwaarmoedigheid, depressies van onbekende oorsprong, melancholie, naargeestig. In een donker hoekje weg willen kruipen.

herik

3

Geeft helderheid en licht.

 

OAK

De teneer geslagen, uitgeputte strijder, die desondanks moedig voortgaat en nooit opgeeft. Vechter, doorzetter, vanuit plichtgevoel. Aan de buitenkant stevig maar van binnen uitholling van krachten.

eik

6

Geeft uithoudingsvermogen, kracht en zorg voor jezelf.

 

OLIVE

Totale uitputting; extreme vermoeidheid naar lichaam en geest. Na zwaar geestelijk of lichamelijk lijden. Je bent al moe voor je begonnen bent. Geen interesse of puf in alledaagse dingen.

olijf

3

Geeft regeneratie, heropbouw van krachten.

 

PINE

Zelfverwijten, schuldgevoelens, moedeloosheid. Zichzelf de schuld geven. Nooit tevreden over hun prestaties. Dat wat geweest is steeds zien als fouten en schulden. Afkeuring van eigen innerlijk.

den

6

Geeft vergeving, genade, omkering, vergeving naar jezelf.

 

RED CHESTNUT

Overdreven bezorgdheid en angst om anderen. Overbezorgd voor de veiligheid van anderen. Wil graag voorkomen dat er iets gebeurt en legt daarmee een beperking op de vrijheid van de ander.

rode kastanje

1

Geeft juiste steun en zorg, naastenliefde en vertrouwen.

 

ROCK ROSE

Bijzonder acute angsttoestanden; plotselinge paniek en doodsangst. Voor noodgevallen. Bij angst voor wat komen gaat (tandarts, examen) maar ook bij gevoelens van voortdurende schrikachtigheid en paniekerigheid.

zonneroosje

1

Geeft moed en standvastigheid.

 

ROCK WATER

Starre, strenge inzichten en onderdrukte behoeften; betrokkene offert zijn persoonlijkheid op het altaar van zijn opgeschroefde idealen. Is voor zichzelf zo hard als een rots. Door zijn principiële leven en handelen ontzegt hij zichzelf veel zachtheid en vrijheid. Verliest zichzelf in de vorm, de uiterlijke leefwijze.

bronwater

7

Geeft innerlijke vrijheid. Aanpassingsvermogen

 

SCLERANTHUS

Besluiteloos en grillig; gebrek aan innerlijk evenwicht; de mening en de stemming zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, van het ene uiterste in het andere. Ook bij reisziektes.

hardbloem

2

Geeft innerlijk evenwicht, balans, beslissingskracht.

 

STAR OF BETHLEHEM

Nawerkingen van lichamelijke, psychische of geestelijke shocks, onverschillig of die kortgeleden zijn opgetreden of van oudere datum zijn. Vogelmelk is balsem voor de ziel en een geestelijke pijnstiller.

vogelmelk

6

Geeft opwekking, heroriëntering, troost.

 

SWEET CHESTNUT

Volslagen wanhoop; betrokkene gelooft dat de grenzen van wat hij menselijkerwijze nog kan verdragen nu bereikt zijn. Extreme geestelijke vertwijfeling. Je kunt er niet omheen, muurvast zitten in je problematiek. Overspannen mens. Wachten op hulp.

tamme kastanje

6

Geeft verlossing, losmaking. Afstand nemen, impuls tot zelf doen.

 

VERVAIN

In zijn overijverigheid, zich voor een goede zaak inzettend, pleegt men roofbouw op zijn krachten; prikkelbaar tot fanatisch. Tracht anderen over te halen, is eigenwijs, halsstarrig.

ijzerhard

7

Geeft zelfdiscipline, respect, rust, ontmoeting met de ander.

 

VINE

Dominerend, meedogenloos en begerig naar macht: de 'kleine tiran'. Halen anderen op een dwingende manier over om zaken net zo aan te pakken als zij zelf, of zoals zij menen dat juist is. Dwingend gedrag door huilen, krijsen, niet eten, kapotmaken van dingen enzovoort.

wijnstok

7

Geeft natuurlijk overwicht. Vanuit het hart in plaats van uit de wil.

 

WALNUT

Tijdelijk gevoel van onzekerheid, toegenomen ontvankelijkheid voor vreemde invloeden en onevenwichtigheid tijdens een levensfase die voorafgaat aan een nieuw begin. Je laat je je voornemens uit het hoofd praten. Walnoot is de bloesem die de doorbraak bewerkstelligt.

walnoot

Geeft onbevangenheid, nieuw begin. Helpt je bij jezelf te blijven.

 

WATER VIOLET

Innerlijke gereserveerdheid, durft zichzelf niet bloot te geven waardoor afstandelijkheid. Vraagt geen hulp, kan zijn problemen zelf wel aan. Superioriteitsgevoel dat isolement schept.

waterviolier

4

Geeft wijsheid, nederigheid, brengt nader tot de ander.

 

WHITE CHESTNUT

Bepaalde gedachten draaien zonder ophouden in iemands hoofd rond, men kan ze niet kwijtraken. Voortdurend innerlijke discussies en dialogen met zichzelf.

paardekastanje

3

Geeft onderscheidingsvermogen, geestelijke rust.

 

WILD OAT

De ambities hebben een vaag karakter en betrokkene is ontevreden, omdat hij zijn taak in het leven niet kan vinden. De eeuwige zoeker die steeds iets nieuws begint in de hoop hét te vinden.

ruwe dravik

2

Geeft roeping en vastberadenheid, doelgerichtheid en rust.

 

WILD ROSE

Onverschilligheid, apathie, berusting, innerlijke capitulatie. Geen eigen initiatief, bij de pakken neerzitten.

hondsroos

3

Geeft toewijding, motivatie, interesse in het leven, vitaliteit.

 

WILLOW

Innerlijke ergernis en verbittering; betrokkene voelt zich slachtoffer van het lot. Opmerkingen als jij hebt makkelijk praten, ze moeten mij ook altijd hebben. Zinloosheid, wrok, zelfmedelijden. Schuiven de verantwoordelijkheden van hun eigen leven af.

wilg

6

Geeft zelfverantwoordelijkheid. Antwoord op diepere levensvragen.

 

RESCUE REMEDY

Bach's eerste hulp remedie. Tegen shock en verdoving, als middel tot integreren van de persoonlijkheid. Tegen doodsangst en paniekgevoelens. Tegen mentale stress en spanningen. Tegen de angst de (zelf) beheersing te verliezen. Tegen het gevoel van ver weg zijn dat dikwijls vooraf gaat aan bewustzijnsverlies.

Kortom, bij allerlei situaties waarbij je een steuntje in de rug nodig hebt, bijvoorbeeld bij examens, tandartsbezoek, ziekenhuisopname, ongelukken, ruzies, spanningen enzovoort. Ook huisdieren en planten reageren goed op de rescue remedie. De rescue remedie kan zelfs helpen bij het afkicken van verslavingen.

Samenstelling: vogelmelk, zonneroosje, reuzenbalsemien, kerspruim en bosrank.

 

 

 

 

mmmkkkkkkk

Total Body Adjustment

a powerful set of diagnostic and therapeutic approaches

Hans Brendonck - Legeweg 186 - 8020 Oostkamp

Tel : 050 - 84 22 12

hans.brendonck@telenet.be

Total Body Adjustment -Osteopathy -Applied Kinesiology - Emotional Freedom Techniques

About - Consultation - Articles - Home